OCIEPLENIE NAKROKWIOWE

BACHL

  • PRODUCENT: BACHL

Inwestorzy budujący dom z poddaszem użytkowym w pewnym momencie dochodzą do etapu wykonania ocieplenia poddasza aby w przyszłości móc z niego korzystać jako pełnowartościowej przestrzeni mieszkalnej.

Aktualnie w Polsce ten etap budowy realizowany jest w formie umieszczenia materiału termoizolacyjnego między elementami konstrukcji dachu (krokwiami). Jest to rozwiązanie, które posiada wiele wad a największą z nich jest uzyskanie niejednorodnej przegrody pod względem termicznym na skutek połączenia różnych materiałów o różnych współczynnikach przewodności cieplnej. Innego dla materiału termoizolacyjnego i innego dla drewna konstrukcyjnego (lub stali), więźby dachowej. Powstają w ten sposób liniowe mostki termiczne, które są bardzo groźne z uwagi na tworzenie się stref przemarzania, wykraplania się pary wodnej i ucieczki ciepła. Prowadzi to do uszkodzenia i destrukcji więźby, zawilgocenia i destrukcji materiału termoizolacyjnego i wzrostu kosztów ogrzewania domu.

Fotografie 1, 2 oraz rys.1 obrazują to zjawisko – śnieg topi się w miejscach ucieczki ciepła, przez konstrukcję dachu. Niektórzy uważają, że umieszczanie dodatkowej warstwy termoizolacji od wewnątrz, pod krokwiami zlikwiduje mostki termiczne, co nie jest do końca prawdą, gdyż mostki są tylko nieznacznie ograniczone a z punktu widzenia fizyki budowli układ tak wykonanej przegrody jest jeszcze bardziej niekorzystny. Jedyną radą na uniknięcie opisanych wyżej problemów jest termoizolacja poddasza wykonana metodą nakrokwiową, czyli umieszczenie na konstrukcji dachowej (więźbie) jednolitej, nieprzerwanej warstwy termoizolacji co zapewni jednorodność przegrody na całej jej powierzchni i jednakowy współczynnik U dla całego dachu (rys. 2). Metodę taką powszechnie stosuje się dziś w wielu krajach Europy jako zdecydowanie lepszą od wcześniejszego rozwiązania.

Firma BACHL posiada w swojej ofercie kilka rodzajów produktów do termoizolacji nakrokwiowej, co umożliwia wykonanie tą metodą praktycznie każdego dachu z dachami kolistymi włącznie. Produkty te posiadają nazwę handlową BACHL tectaPUR i są oferowane na terenie Europy już od ponad 20 lat.

Udział metody nakrokwiowej w całym rynku dachów rokrocznie wzrasta z uwagi na jej wyjątkowe, nieporównywalne z metodą międzykrokwiową zalety:
• jednolita warstwa termoizolacji
• oszczędność czasu
• dodatkowe usztywnienie dachu
• minimalizuje popełnianie błędów wykonawczych
• możliwość dowolnego wykończenia poddasza
• więźba jako element dekoracyjny (fot. 6)
• oszczędność na przekrojach konstrukcji
• dodatkowa kubatura poddasza
• brak konieczności impregnacji więźby dachowej
• możliwość wykonywania prac mokrych w budynku bez szkody i destrukcji ocieplenia
• poprawa izolacyjności akustycznej
• nie wywołuje podrażnień skóry i układu oddechowego.

ASORTYMENT

Płyty BACHL tectaPUR są wykonane z twardej pianki poliuretanowej PUR/PIR z obustronnie naklejoną folią aluminiową i zewnętrzną membraną hydroizolacyjną oraz obwodowo wykonanym frezowaniem pióro-wpust. Mają wymiary 2,5 m x 1,25 m. Produkowane są w grubościach 50, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 mm.

Termoizolacja BACHL tectaPUR zbudowana jest z kilku elementów i pełni jednocześnie kilka funkcji:
• termoizolacji
• paroizolacji
• hydroizolacji
• refleksu termicznego
• usztywnienia dachu.

Grubość zastosowanej płyty wynika z założonego współczynnika U dachu. Np. stosując płyty BACHL tectaPUR o gr. 120 mm uzyskamy U dachu< 0,20 W(m2*K) co zastępuje ok. 26-30 cm powszechnie stosowanych mat. termoizolacyjnych układanych między krokwiami.

DANE TECHNICZNE

• materiał: płyty z twardej pianki PUR/PIR zgodnie z PN – EN 13165

• okładziny: obustronnie folia aluminiowa lub włóknina mineralna
• warstwa zewnętrzna: membrana paroprzepuszczalna lub włóknina bitumizowana
• współczynnik λ = 0,024 lub 0,028 W/(mK)
• odporność na ściskanie – 150 kPa/m2
• ciężar – ok. 33 kg/m3• odporność biologiczna: odporne na grzyby, pleśnie, rozpuszczalniki, gryzonie
• trwałość: praktyczna >30 lat; teoretyczna (badania starzeniowe) > 50 lat.

MONTAŻ

Układanie termoizolacji z płyt BACHL tectaPUR jest

bardzo proste i szybkie. Płyty kładzie się bezpośrednio na krokwiach lub na oszalowaniu (fot. 3 i fot. 4). 1 płyta to 3 m2 a więc prace przebiegają błyskawicznie. Łączenie płyt następuje na pióro i wpust co zapewnia trwałość połączeń i jednorodność całej powierzchni. Ew. „ścinki” płyt są do wykorzystania na przeciwległych połaciach dachu, tak że ilość „odpadów” jest minimalna. Po ułożeniu termoizolacji montuje się kontrłaty (min. 4 x 6 cm) za pomocą śrub systemowych BACHL (fot. 4). Następnie przybija się łaty i układa pokrycie dachowe z dachówek, blachodachówek lub inne (fot. 5). Tak wykonany dach jest aktualnie najbardziej optymalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o ocieplanie poddasza użytkowego.

ODPORNOŚĆ OGNIOWA
Dach wykonany w systemie BACHL tectaPUR spełnia wymagania na ogień wew. REI 30 i na ogień zew. NRO, B roof.

Powyższe informacje podane są w sposób bardzo ogólny. W celu uzyskania szczegółowych danych prosimy o kontakt z naszą firmą.